× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZMark-Med.

Punkt pobrań materiałów do badań - Przychodnia w Luboczy Filia w Branicach

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt pobrań materiałów do badań

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

12-645-03-12
Branicka 29
31-985 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1